Đại Khâu Giáp Sư

Tên khác:

Tác giả: .Lô đề 81 con

Thể loại: Action .

Chương mới nhất: 127 - Đang tiến hànhLô đề 81 conMột cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc…Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào ? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Đại Khâu Giáp Sư 127 21.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 126 21.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 125 15.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 124 13.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 123 9.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 122 6.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 121 6.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 120 6.10.2020 Đại Khâu Giáp Sư 119 23.09.2020 Đại Khâu Giáp Sư 118 23.09.2020 Đại Khâu Giáp Sư 117 23.09.2020 Đại Khâu Giáp Sư 116 23.09.2020 Đại Khâu Giáp Sư 115 6.09.2020 Đại Khâu Giáp Sư 114 4.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 113 4.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 112 4.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 111 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 110 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 109 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 108 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 107 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 106 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 105 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 104 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 103 3.08.2020 Đại Khâu Giáp Sư 102 19.05.2020 Đại Khâu Giáp Sư 101 6.05.2020 Đại Khâu Giáp Sư 100 12.04.2020 Đại Khâu Giáp Sư 95 21.12.2019 Đại Khâu Giáp Sư 94 15.12.2019 Đại Khâu Giáp Sư 92 5.11.2019 Đại Khâu Giáp Sư 91 23.10.2019 Đại Khâu Giáp Sư 90 5.10.2019 Đại Khâu Giáp Sư 89 25.09.2019 Đại Khâu Giáp Sư 88 16.09.2019 Đại Khâu Giáp Sư 87 6.09.2019 Đại Khâu Giáp Sư 82 23.08.2019 Đại Khâu Giáp Sư 81 21.08.2019 Đại Khâu Giáp Sư 80 3.08.2019 Đại Khâu Giáp Sư 79 1.08.2019 Đại Khâu Giáp Sư 78 17.07.2019 Đại Khâu Giáp Sư 77 17.07.2019 Đại Khâu Giáp Sư 76 4.07.2019 Đại Khâu Giáp Sư 75 2.07.2019 Đại Khâu Giáp Sư 74 17.07.2019 Đại Khâu Giáp Sư 73 24.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 72 18.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 71 17.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 70 10.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 69 8.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 68 4.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 67 3.06.2019 Đại Khâu Giáp Sư 66 7.05.2019 Đại Khâu Giáp Sư 65 5.05.2019 Đại Khâu Giáp Sư 64 29.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 63 27.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 63 27.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 62 23.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 61 21.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 60 13.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 59 11.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 58 2.04.2019 Đại Khâu Giáp Sư 57 31.03.2019 Đại Khâu Giáp Sư 55 7.03.2019 Đại Khâu Giáp Sư 54 6.12.2018 Đại Khâu Giáp Sư 53 5.12.2018 Đại Khâu Giáp Sư 52 trilpi.com 23.11.2018 Đại Khâu Giáp Sư 51 13.11.2018 Đại Khâu Giáp Sư 50 7.11.2018 Đại Khâu Giáp Sư 49 30.10.2018 Đại Khâu Giáp Sư 48 25.10.2018 Đại Khâu Giáp Sư 47 20.10.2018 Đại Khâu Giáp Sư 46 19.10.2018 Đại Khâu Giáp Sư 45 6.10.2018 Đại Khâu Giáp Sư 44 27.09.2018 Đại Khâu Giáp Sư 43 26.09.2018 Đại Khâu Giáp Sư 42 29.08.2018 Đại Khâu Giáp Sư 40 1.08.2018 Đại Khâu Giáp Sư 40 22.03.2019 Đại Khâu Giáp Sư 39.2 29.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 39 25.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 38.2 23.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 38 19.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 37.5 18.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 37 16.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 36.2 13.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 36 9.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 35.2 8.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 35 7.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 34 4.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 33.2 4.07.2018 Đại Khâu Giáp Sư 33 29.06.2018 Đại Khâu Giáp Sư 32.2 26.06.2018 Đại Khâu Giáp Sư 32 25.06.2018 Đại Khâu Giáp Sư 31.2 24.06.2018 Đại Khâu Giáp Sư 31 21.06.2018 Đại Khâu Giáp Sư 30 10.05.2018 Đại Khâu Giáp Sư 29.2 28.04.2018 Đại Khâu Giáp Sư 29 23.04.2018 Đại Khâu Giáp Sư 28.2 27.03.2018 Đại Khâu Giáp Sư 28 25.03.2018 Đại Khâu Giáp Sư 27.2 21.03.2018 Đại Khâu Giáp Sư 27 16.03.2018 Đại Khâu Giáp Sư 26.2 27.02.2018 Đại Khâu Giáp Sư 26 27.02.2018 Đại Khâu Giáp Sư 25.2 4.02.2018 Đại Khâu Giáp Sư 25 3.02.2018 Đại Khâu Giáp Sư 24.2 1.02.2018 Đại Khâu Giáp Sư 24 29.01.2018 Đại Khâu Giáp Sư 23.2 17.01.2018 Đại Khâu Giáp Sư 23 1.12.2017 Đại Khâu Giáp Sư 22.2 21.11.2017 Đại Khâu Giáp Sư 22 14.11.2017 Đại Khâu Giáp Sư 21.2 14.11.2017 Đại Khâu Giáp Sư 21 11.11.2017 Đại Khâu Giáp Sư 20.2 11.11.2017 Đại Khâu Giáp Sư 20.1 16.10.2017 Đại Khâu Giáp Sư 19.2 12.10.2017 Đại Khâu Giáp Sư 19 8.10.2017 Đại Khâu Giáp Sư 18.2 28.09.2017 Đại Khâu Giáp Sư 18.1 11.09.2017 Đại Khâu Giáp Sư 17.2 11.09.2017 Đại Khâu Giáp Sư 17.1 6.09.2017 Đại Khâu Giáp Sư 16.2 26.08.2017 Đại Khâu Giáp Sư 16.1 24.08.2017 Đại Khâu Giáp Sư 15.2 12.08.2017 Đại Khâu Giáp Sư 15.1 5.08.2017 Đại Khâu Giáp Sư 14.2 29.07.2017 Đại Khâu Giáp Sư 14.1 24.07.2017 Đại Khâu Giáp Sư 13.2 15.07.2017 Đại Khâu Giáp Sư 13.1 hamtruyen.com 8.07.2017 Đại Khâu Giáp Sư 12.2 1.07.2017 Đại Khâu Giáp Sư 12.1 27.06.2017 Đại Khâu Giáp Sư 12 hamtruyen.com 28.06.2017 Đại Khâu Giáp Sư 11.2 17.06.2017 Đại Khâu Giáp Sư 11.1 16.06.2017 Đại Khâu Giáp Sư 10.2 3.06.2017 Đại Khâu Giáp Sư 10.1 30.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 9.2 22.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 9.1 21.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 8.2 21.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 8.1 21.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 7.2 21.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 7.1 21.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 6.2 17.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 6.1 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 5.2 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 5.1 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 4.2 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 4.1 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 3.2 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 3.1 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 2.2 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 2.1 16.05.2017 Đại Khâu Giáp Sư 1 16.05.2017